Impozitul pe veniturile microintreprinderilor in 2016

In Monitorul Oficial nr. 817 din 03 noiembrie 2015 a fost publicata OUG nr. 50/2015 prin care s-au adus modificari Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Printre noutatile prevazute in acest act normativ se numara si cele referitoare la microintreprinderi.

Astfel, o microintreprindere este o persoana juridica romana care la data de 31 decembrie a anului precedent indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) a realizat venituri, altele decat cele obtinute din desfasurarea activitatilor, prevazute la art. 48 alin. (6) din Legea nr. 227/2015. Conform art. 48 nu pot fi microintreprinderi persoanele juridice care desfasoara activitati in domeniul bancar, in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii, in domeniul jocurilor de noroc, activitati de explorare, dezvoltare, exploatare a zacamintelor petroliere si gazelor naturale;
b) a realizat venituri, altele decat cele din consultanta si management, in proportie de peste 80% din veniturile totale;
c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 100.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar in care s-au inregistrat veniturile;
d) capitalul social al acesteia este detinut de persoane, altele decat statul si unitatile administrativ-teritoriale;
e) nu se afla in dizolvare, urmata de lichidare, inregistrata in registrul comertului sau la instantele judecatoresti, potrivit legii.

Incepand cu anul 2016 se modifica si cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor, astfel:

- 1% pentru microintreprinderile care au peste 2 salariati, inclusiv;
- 2% pentru microintreprinderile care au un salariat;
- 3% pentru microintreprinderile care nu au salariati.

Prin salariat se intelege o persoana angajata cu contract individual de munca cu norma intreaga, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii. Totusi, conditia se considera indeplinita si in cazul microintreprinderilor care:

- au persoane angajate cu contract individual de munca cu timp partial daca fractiunile de norma prevazute in acestea, insumate, reprezinta echivalentul unei norme intregi;
- au incheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, in cazul in care remuneratia acestora este cel putin la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

Persoanele juridice romane nou-infiintate, care in termen de maxim 60 de zile de la infiintare angajeaza o persoana si care sunt constituite pe o durata mai mare de 48 de luni, iar actionarii/asociatii lor nu au detinut titluri de participare la alte persoane juridice, aplica o cota de impozitare este 1% pentru primele 24 de luni. In cazul in care, in cursul anului fiscal, numarul de salariati se modifica, cotele de impozitare se aplica in mod corespunzator, incepand cu trimestrul in care s-a efectuat modificarea, potrivit legii.
Daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere va realiza venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale va fi de peste 20% inclusiv, atunci aceasta va plati impozit pe profit de 16%. Calculul si plata impozitului pe profit va fi efectuata incepand cu trimestrul in care s-a depasit oricare dintrele limitele prevazute anterior. Totodata, persoana juridica are obligatia sa comunice organelor fiscale competente iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor , prin completarea si depunerea Declaratiei de inregistrare fiscala/declaratie de mentiuni pentru persoane juridice si alte asocieri fara personalitate juridica, in termen de 30 de zile de la data producerii acesteia.

Suntem alaturideclienti

Date de contact

Daca doriti mai multe informatii, ne puteti contacta folosind datele de mai jos:

CUI: 28614191

Reg. Com.: J40/7156/2011

Interactive Accounting S.R.L.

Strada Petre Antonescu, Nr. 8, Bl. 26, Sc. A, Ap. 13, Sector 2, Bucuresti, 023594
Telefon:+40 723 24 77 81
Telefon:+40 724 56 55 77
E-mail:office